תהליכי ריכוך/שחרור מאמצים/הרפיה

תהליכי הרפיה הוא טיפולים תרמיים אשר משנים את המיקרו מבנה של החומר כדי לשנות את התכונות מכניות או חשמליות שלו. בדרך כלל, בפלדות, הרפיה משמשת להפחתת קשיות, להגדלת גמישות וכן לסייע בהסרת מאמצים פנימיים. הרפיה מתייחסת לקבוצה של תהליכים בטמפרטורות שונות למטרות שונות באווירות שונות.

ANNEALING

אם אינך רשום למתחם