מסלולי איסוף וחלוקת פריטים

צפון


צפה במסלולי האיסוף והחלוקה הצפוניים במפה מוגדלת

דרום


צפה במסלולי האיסוף והחלוקה הדרומיים במפה מוגדלת