מועדי איסוף וחלוקת סחורה

יום א יום ב יום ג יום ד  יום ה
מסלול דרומי חלוקת ואיסוף סחורה חלוקת ואיסוף סחורה
מסלול צפוני חלוקת ואיסוף סחורה חלוקת ואיסוף סחורה חלוקת ואיסוף סחורה
אם אינך רשום למתחם