שיחזור פחמן

טיפול שחזור פחמן מבוצע בד”כ לאחר שבוצעו ברכיב תהליכי עיבוד בחום כלשהם במהלכם מתרחשת בריחת פחמן אל הסביבה. במהלך הטיפול מעשירים את פני השטח בפחמן כך שיגיע לאחוז שקיים באופן טבעי בפלדה. הדבר מתבצע באמצעות חימום הפלדה למשך זמן מוגדר בנוכחות אווירת פחמן. הפחמן חודר בדיפוזיה לפני שטח הפלדה. לעיתים, תהליך זה משמש כתהליך מקדים לחיסום הפלדה.

תהליך זה מאפשר את הסרתן של ההשפעות של תהליכי עיבוד בחום על החלק המעובד והחזרתו למצב התחילי. באופן זה, ניתן למנוע פגיעה בפני השטח ולשפר תכונות מכניות באמצעות טיפולי המשך כגון טיפולי חיסום.
שחזור פחמן מיועד בד”כ לחלקי יציקה מדויקים למיניהם ומבוצע בד”כ על חלקים שעברו עיבוד בטמפרטורות גבוהות כגון משיכה ושיחול. במהלך העיבוד או היציקה, עקב החשיפה לטמפ’ גבוהה מתרחשת בריחה של פחמן ((de-curb מפני השטח. באמצעות השחזור, ניתן לשחזר את אחוז הפחמן בפני השטח למצב הטבעי של הפלדה.
שחזור פחמן הוא תהליך דיפוזיוני אשר מעשיר את פני השטח הפלדה בפחמן בדומה לאחוז הפחמן הטבעי של הפלדה הקיים בליבה. במהלכו מחומם החלק בטווח טמפרטורות של 880-980C באווירת פחמן באחוז הגבוה כ 0.05% מהאחוז המקסימלי הקיים בפלדה. טיפולי המשך כגון חיסום, יוגדרו בנפרד בהתאם לדרישות.
אם אינך רשום למתחם