טיפול בקור

טיפול בקור הוא טיפול תרמי משלים המבוצע בד”כ בהמשך לטיפול חיסום. מטרתו היא להשלים את תהליך שינוי המבנה המתרחש בחיסום באמצעות הפיכת האוסטניט השיורי שנותר בתום החיסום למרטנזיט. התהליך מתבצע בטמפ’ נמוכה מ 0C (בכרומת בד”כ מ -60C עד -80C) ולאחריו תמיד תתבצע סטביליזציה לייצוב המבנה. הטיפול מיושם לרוב עבור פלדות עשירות בפחמן, פלדות עשירות מסגסגים כגון פלדות כלים המיועדות לעבודה בטמפ’ גבוהה למשך זמן ארוך.
קיימת גם אפשרות לתהליך משולב של טיפול בקור עם סטביליזציה במהלך שלושה מחזורים. מיועד בד”כ לצורך ייצוב מבנה של נתכי אלומיניום.

טיפול בקור מטרתו להשלים את התהליך החיסום ולהביא למעבר מלא למבנה מרטנזיט. השלמת התהליך והימנעות מאוסטניט שיורי בחלק, תביא לקבלת חלק במבנה יציב, המותאם לעבודה בטמפרטורה גבוהה לאורך זמן ארוך ללא חשש של שינויים מבניים ושינויי נפח שעלול לעבור אוסטניט שיורי בתנאי עבודה אלו.
הטיפול מיועד לחלקים המתוכננים לתפקד בטמפ’ גבוהה למשך זמן ארוך – תנאים בהם ישנה רגישות לשינויי מבנה באוסטניט השיורי ובמיוחד לחלקים מדויקים הרגישים לשינויי נפח בזמן תפקודם. מתאים לרוב עבור פלדות עשירות בפחמן, פלדות עשירות מסגסגים כגון פלדות כלים. הטיפול משפר את התכונות המכניות של מוצרים כגון חלקי מכונות ,חלקי תבניות מתמרים ומבלטים.
טיפול בקור מבוצע לאחר לטיפול חיסום במטרה להשלים את תהליך שינוי המבנה המתרחש בחיסום באמצעות הפיכת האוסטניט השיורי שנותר בתום החיסום למרטנזיט. התהליך מתבצע בטמפ’ נמוכה מ 0C (בכרומת בד”כ מ -60C עד -80C) ולאחריו תמיד תתבצע סטביליזציה לצורך ייצוב מלא.
אם אינך רשום למתחם