QA Policy

כרומת  מספקת שרותי טיפול תרמי וברייזינג למתכות למגוון רחב של לקוחות בתחומי תעשיית המתכת.

החברה רואה את עצמה שותפה אסטרטגית של לקוחותיה במתן פתרונות טכנולוגיים לטיפול במתכות.

עובדי החברה והנהלתה מחויבים לעמידה בדרישות הלקוח, בטיחות, איכות, שירות, עמידה בזמנים ושיפר מתמיד.

צוות העובדים מהווה את עמוד התווך המרכזי ועל כן החברה פועלת בכל המישורים להבטחת  בטיחות עובדיה על-ידי שיפור ואחזקת הציוד והתשתיות, טיפוח העובדים ומקצועיותם באמצעות הדרכות והסמכות.

העובדים וההנהלה מחויבים למערכת ניהול האיכות 9100AS ע”מ להבטיח שביעות רצון מלאה של הלקוח.

לצורך הבטחת עמידה ביעדים אנו מציבים יעדים ומדדים וסוקרים תקופתית את מערכות האיכות והבטיחות של הארגון.

אנו נזהה סיכונים ונפעל למזער אותם, נבצע פעילויות מתקנות כדי להקטין תקלות ופגיעה במוצרי הלקוחות.

אנו פועלים בשקיפות מלאה מול לקוחותינו ועומדים לרשותם ושרותם בכל זמן ובכל מקום.

כל עובדיה ומנהליה של החברה יהיו מחויבים ליישום נהלי האיכות בחברה ולשיפור מתמיד של שרותיה ואמינותה.

אם אינך רשום למתחם