טופס בקשה לזיכוי כספי מס': 05-3705

יש לעיין בפרק "זיכויים כספיים" הנכלל בתנאים הכלליים המופיעים באתר זה.

הלקוח
פרטי איש/אשת הקשר של הלקוח לנושא בקשת הזיכוי
פרטי הבקשה לזיכוי

לתשומת לב ממלא הבקשה:

  1. במידה והסיבה לבקשה לזיכוי כספי נובעת מאי התאמה בנוגע לטיפול התרמי שבוצע ע"י כרומת על הלקוח לפתוח בהליך של הגשת תלונת לקוח. למעבר לטופס תלונת לקוח לחץ כאן.
  2. על קיזוז כלשהו מסכומי חוב לכרומת עפ"י חשבוניות שהוציאה ללקוח שלא באישור מראש של כרומת חל האמור בפרק "איסור קיזוזים" הנכלל בתנאים הכלליים המופיעים באתר זה. וכן חל האמור בפרק "פיגורי תשלום" הנכלל אף הוא בתנאים הכלליים המופיעים באתר זה.
Please wait...
אם אינך רשום למתחם