ניטרו-קרבורייזינג

טיפול הקשיית פני שטח לשיפור עמידות בשחיקה, היוצר שכבת פני שטח בקשיות גבוהה אך פריכות נמוכה, המאפשר הארכת אורך חיי החלק הנתון במאמצי לחיצה ונגיפה בתדירות גבוהה.

תהליך ניטרו-קרבורייזינג מאפשר הקשיית פני שטח לרמת קשיות גבוהה מתהליכי ניטרציה אחרים (מעל 70HRC). השכבה המתקבלת פחות פריכה ורגישה לסדקים. שילוב זה מאפשר שיפור עמידות החלק בשחיקה והארכת אורך חיי החלק הנתון במאמצי לחיצה ונגיפה.
תהליך ניטרו-קרבורייזינג משמש לשיפור עמידות בשחיקה והארכת אורך חיי חלק הנתון במאמצי לחיצה ונגיפה. יישומים אופייניים יהיו חלקים שבתכנונם ההנדסי נדרשים לעמוד במאמצים כאלו. דוגמאות ליישומים נפוצים הן תבניות המשמשות להטבעת רכיבים מתכתיים, שעברו חישול בחום , גלגלי שיניים בעלי שכבות עדינות , קנים של כלי נשק.
הטיפול מתאים לפלדות כלים עם רמת מסגסגים גבוהה הנדרשות לעבוד בטמפ’ גבוהה כדוגמת H-13.

תהליך ניטרו-קרבורייזינג במלח הוא טיפול אשר משמש להקשיית פני שטח של פלדות. התהליך מבוצע בתנור אמבט, החלקים המטופלים באים במגע עם תרכובת מלחים ייחודית הכוללת פחמן וחנקן בטמפ’ גבוהה וכתוצאה מתאפשרת דיפוזיה של חנקן ופחמן בקצב גבוה. בתום הטיפול מתקבלת שכבה חיצונית מוקשית המעניקה למתכת עמידות בפני שחיקה לאורך זמן.
אם אינך רשום למתחם