טופס פתיחת לקוח מס': 04-3556

1. כללי
2. תיאור פעילות

למידע בלבד

3. כתובת משרד ראשי
4. פרטי אנשי קשר
איש קשר בנושא רכש
איש קשר בנושא הצעות מחיר
איש קשר בנושא אבטחת איכות
איש קשר בנושא תאום משלוחים
איש קשר בנושא הנדסה
איש קשר בנושא כספים
5. מחירי הטיפולים

[ימולא במידה וגובש סיכום בין הלקוח לכרומת בנוגע לעבודות חוזרות]
6. תנאי אשראי

[למילוי עפ"י סיכום עם כרומת]

7. תחזית לפעילות

למידע בלבד

"התנאים הכללים" המפורטים באתר האינטרנט של כרומת www.chromat.co.il יחולו על ההתקשרות בין הצדדים כחלק ממסמך הסכמה זה.

Please wait...
אם אינך רשום למתחם