טופס בקשה לבירור סטאטוס עבודה מס': 07-3689

פרטי הפונה
פרטי העבודה

(הערה: מספר הזמנת העבודה שסופק לכם ע"י כרומת):

(הערה: מספר הפק"ע שסופק לכם ע"י כרומת)

בקשת הבירור

יש לבחור מתוך האפשרויות הבאות (ניתן לבחור מספר אפשרויות)

(הערה: סיום העבודה הוא לאחר גמר תהליך הטיפול והפקת דו"ח מעבדה)
Please wait...
אם אינך רשום למתחם